Hallsbergs slipservice in English


Då vi är Swedex återförsäljare har vi tillgång till konstruktion och teknisk beredning av verktyg.

Heltäckande försäljning av Verktyg för träbearbetning.

Service och försäljning av bestyckade klingor upp till 1200mm.

Huggknivar,Motstål,Barkrivare,Rotreducerare,Reducerstål
Flisbrytare+hållare.

Vislanda Sawquip AB utför besiktning,service och underhåll av alla förekommande Sågverksmaskiner tillsammans med oss.

Hallsbergs Slipservice är i Sverige Generalagent för Italienska maskintillverkaren UT.Ma.
Tillverkare av styrda maskiner för belagda sågklingor samt verktygsslipmaskiner mm.

Försäljning av Swatycomets sortiment av Diamant,Borazon och Keramiska Slipskivor.
Swatycomet.Hallsbergs Slipservice har snabb service och säkra leveranser med egen turbil som utgår från Hallsberg.

  Kontakta oss

Hallsbergs Slipservice AB
Lertagsgatan 2
694 34 Hallsberg
Telefon 46(0)582-131 60
Mail:info@hallsbergsslipservice.se
Kontakt